Vorming op maat

sASSkia & midASS is zo uitgebouwd dat de bezoeker bij het doorlopen van het inleefparcours eigenhandig ervaringen kan opdoen en alle nodige kennis verwerven.

Extra omkadering en vorming rond het thema autisme en sensorische prikkelverwerking is natuurlijk een meerwaarde.

Deze kennis kan hetzij vanuit interne expertise van de uitlenende organisatie hetzij vanuit Autismeplus aangereikt worden. De aanwezigheid van een medewerker van Autismeplus op het inleefparcours, alsook bijkomende vorming betreffende thema’s van het inleefparcours behoren tot de mogelijkheden.

Men kan vrijblijvend offertes op maat aanvragen.