Vorming op maat

sASSkia & midASS is zo uitgebouwd dat de bezoeker eigenhandig en op eigen tempo ervaringen kan op doen en zich laten informeren en inspireren.

Verdere verdieping van het thema autisme en sensorische prikkelverwerking is uiteraard een meerwaarde.

Deze kan op het inleefparcours vanuit interne expertise van de uitlenende organisatie of vanuit Autismeplus aangereikt worden. De aanwezigheid van een medewerker van Autismeplus op het inleefparcours, alsook bijkomende vorming betreffende thema’s van het inleefparcours behoren tot de mogelijkheden.

Men kan vrijblijvend offertes op maat aanvragen.

Voor de printvriendelijke versie van het vormingsaanbod sASSkia & midASS klik hier.