Over Autismeplus

Bij Autismeplus spreken we over mensen met een bijzondere uitdaging. Een bijzondere uitdaging voor zichzelf en voor de omgeving.
‘Autisten’ kennen we niet, mensen met autisme zijn immers veel meer dan het autisme.

Autismeplus levert op vernieuwende en kwalitatieve wijze een bijdrage aan een hogere levenskwaliteit voor mensen met autisme en/of kwetsbaarheden in sensorische prikkelverwerking en hun omgeving.

Autismeplus focust op thema’s die van wezenlijk belang zijn voor het begrijpen en ondersteunen van mensen met ASS en/of kwetsbaarheden in sensorische prikkelverwerking.

Autismeplus informeert, sensibiliseert en inspireert. Daarnaast daagt Autismeplus zichzelf uit blijvend bij te dragen aan het verbinden van mensen en meningen.

Autismeplus ijvert voor vernieuwing van het huidig denkbeeld rond mensen met een bijzondere uitdaging.

Autismeplus volgt mee de recente ontwikkelingen rond ASS en een kwalitatief andere sensorische prikkelverwerking.

Autismeplus heeft een aanbod voor een groot en breed publiek wat zich vertaalt in de toegankelijkheid en betaalbaarheid van haar diensten.

Focus

Autisme is een manier van bijzonder zijn, die ons uitnodigt vanzelfsprekendheden in vraag te stellen en het beste in iedereen naar boven te halen.

Autismeplus gelooft steevast dat er tussen personen met en zonder autisme veel te leren valt over de kleine en grote thema’s die het leven vorm en inhoud geven.

Autismeplus beschouwt empowerment van de persoon met een bijzondere uitdaging als een belangrijk issue.

Autismeplus is een organisatie die alle belang hecht aan ethisch ondernemen.